Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

 • Přídavná jména – skloňování, stupňování
 • Četba vlastních knih
 • Recitace

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Slovní úlohy
 • G – Krychle, kvádr

Vlastivěda

 • Evropa – Státy a města
 • Sousední státy ČR

Přírodověda

 • Zoologické a botanické zahrady

Informatika

 • Práce s textem
 • Orientace na klávesnici
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Požární ochrana očima dětí – volná technika

Hudební výchova

 • Odpadá – ředitelské volno

Tělesná výchova

 • Sportovní a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pátek 17. 2. mají žáci ředitelské volno.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top