Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2012

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského.
 • Doplňování koncovek podst. jmen.
 • Malá pracovní sešit pokračování.
 • Učebnice str. 79-85.

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů.

Český jazyk a literatura

 • Zápis do čtenářského deníku.

Anglický jazyk

 • Sloveso CAN, CAN´T.
 • Pracovní sešit str. 32-33.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání pod sebou.
 • Pamětné násobení a dělení.
 • Učebnice str. 26-29.
 • GE: trojúhelník (rovnostranný, rovnoramenný).

Vlastivěda

 • Zemědělství, nerostné bohatství, průmysl ČR.
 • Shrnutí učiva o ČR.
 • Učebnice str. 32-34.

Přírodověda

 • Ekosystém pole.
 • Živočichové – pokračování.
 • Učebnice str. 41-43.

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem, šití.

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje ve vztahu ke skutečnosti.

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem a doprovodem.

Tělesná výchova

 • Kotouly.

Informatika

 • Psaní ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Do PV na středu donést jehlu a bavlnku.
 2. Dát do pořádku fólie, malou i velkou.
 3. Vybírám 60 Kč na kino (31. 1. film „V peřině“).
 4. Zkontrolujte dětem brusle, v únoru budeme jezdit na zimní stadión v Krnově.
 5. Pokud můžete, kupte dětem obyčejnou flashku. Budeme ji potřebovat v infomatice (referáty, stahování informací).
 6. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vzory rod ženský Pětiminutovky

Sloveso to be

Rod střední pravopis  Tučňáci  To be
Rod ženský pravopis  Násobení dvojc. číslem  Číslovky 
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Doplň příšeru 

Rostliny polí 

Test o ČR Co umíš?
Zvířata polí Test města ČR Části těla 

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top