Týdenní plán od 3. do 7. září

Český jazyk

  • Opakování učiva 3. ročníku

Český jazyk – sloh

  • Zážitky z prázdnin – vyprávění

Anglický jazyk

  • Opakování učiva

Matematika

  • Aktivizace poznatků ze 3. roč.

Vlastivěda

  • Seznámení s učivem – vycházka

Přírodověda

  • Seznámení s učivem – vycházka

Pracovní činnosti

  • Popisování sešitů a knih, obalování

Výtvarná výchova

  • Vzpomínka na prázdniny

Hudební výchova

  • Opakování a zpěv oblíbených písní

Tělesná výchova

  • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

V úterý si děti přinesou sešity, aktovku – budou jim rozdány učebnice, pouzdro, svačinu. Vyučování bude končit po 4. vyuč. hodině, taktéž ve středu (11.25 hod). Další dny již dle rozvrhu.

Od 11. září začínáme jezdit na plavání (350,- Kč). Odjíždět se bude po 1. vyučovací hodině, na poslední hodinu budeme již opět ve škole.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top