Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2012

Český jazyk

 • Hádanky, rébusy, hlavolamy.

Český jazyk – sloh

 • Kufr – slovní hra.

Anglický jazyk

 • Pohádka – Jack a kouzelná fazole.
 • Hrátky se slovíčky.

Matematika

 • Soutěžení.

Vlastivěda

 • Vycházka – čistička odpadních vod.

Přírodověda

 • Vycházka – poznávání rostlin v přírodě.

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy, ošetřování rostlin.

Výtvarná výchova

 • Úklid třídy.

Hudební výchova

 • Táborové písně.

Tělesná výchova

 • Pobyt venku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 25. 6. jedeme do divadla v Opavě. Sraz ve škole. S sebou sváteční oděv, svačinu, pití, drobné na útratu. Návrat v 13.15 hodin ke škole, pak se jde na oběd. 
 2. Dávejte dětem od úterý sportovní oblečení, budeme podle počasí chodit ven.
 3. Někteří ještě nemají zaplaceny pracovní sešity do 5. třídy (260 Kč) a divadlo (60 Kč). Prosím, pošlete!
 4. Poslední informace a pokyny sledujte na EL-CE.
 5. Přeji všem krásné a slunečné prázdniny!!! 

Regína Hajná, třídní učitelka   

ZAJÍMAVÉ ODKAZY NA UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vyjmenovaná slova – had Tučňáci Čísla 0-100
Koncovky podst. jmen Souřadnice Otázky – pexeso
Letadla Zajíc a želva Sloveso have got
Slovní druhy Násobilka na čas Budovy
Větné vzorce Zlomky – strom Sloveso to be
Rod, číslo, pád, vzor Pověs opici Sporty hra
Znáš vzory podst. jmen Převody jednotek Dny a měsíce

Diktáty

Velká násobilka na čas Oběšenec ovoce
Vyjmenovaná slova Krokodýl – násobení Ovoce a zelenina

Skloňování

Násobení v myčce

Zvířata

Slovesa – basket Sestřel balónek Najdi jídlo
Slovní druhy jinak

Zaokrouhlování

Vytvoř sebe

PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Pizza
Ostrov Honololo – hra Dějiny udatného národa – díly Doplň příšeru
Hádanky Kvízy  
Milionář Riskuj  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top