Týdenní plán od 3. do 7. prosince

Český jazyk

 • Slovesa – infinitiv (neurčitek)
 • Slovesa zvratná
 • str. 49-53

Český jazyk – sloh

 • Vypravování podle obrázkové osnovy
 • str. 52

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování a procvičování písemného +, -, x, :
 • Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
 • Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník
 • str. 50-53

Vlastivěda

 • ČR – pohoří, hory a nížiny
 • Orientace na mapě
 • str. 16-19

Přírodověda

 • Živočichové – dělení, potravní vazby
 • str. 15-17
 • Opakuj vše o rostlinách

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek – psané, tištěné, kreslené

Hudební výchova

 • Poslech hudebních děl
 • Hudební hra na ozvěnu

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme opět plavat, v pátek 7. prosince se v tělocvičně od 15 hodin uskuteční Pyžamový bál.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top