Týdenní plán od 10. do 14. prosince

Český jazyk

 • Slovesa – infinitiv, zvratná slovesa
 • Jednoduché a složené slovesné tvary
 • Časování sloves – čas přítomný
 • str. 54-57

Český jazyk – sloh

 • Popis děje

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné +, -, x, :
 • 2. díl učebnice
 • Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Opakování ČR – pohoří, hory – orientace na mapě
 • Nížiny ČR
 • str. 17-19

Přírodověda

 • Živočichové – dělení, koloběh látek v přírodě
 • str. 15-17

Pracovní činnosti

 • Výtvarná dílna

Výtvarná výchova

 • Výtvarná dílna

Hudební výchova

 • Vnímání rytmu, melodie, harmonie, poslechové ukázky

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Přihrávky, pohyb s míčem, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu jdeme do výtvarné dílny k p. Hrubému – práce s hlínou (40 Kč). Kupujeme vánoční dárečky pro spolužáka v hodnotě 50 Kč.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top