Týdenní plán od 26. do 30. listopadu

Český jazyk

 • Psaní i – y po obojetné souhlásce
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Slovní druhy
 • str. 44-47, PS str. 19

Český jazyk – sloh

 • Popis věci

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Rýsování kolmých a rovnoběžných přímek
 • str. 47-49

Vlastivěda

 • ČR – poloha, rozloha
 • str. 14-15

Přírodověda

 • Rostliny – další dělení, str. 14
 • Živočichové – vlastnosti, str. 15

Pracovní činnosti

 • Zhotovení výrobku podle předlohy

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky

Hudební výchova

 • Koncert – Škola písničkou

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

V pátek jedeme bruslit do Krnova na zimní stadion (40 Kč). S sebou: brusle, rukavice, vhodné oblečení, svačinu. Brusle budou mít děti v baťůžku nebo tašce – ne přes rameno! Všichni budou mít pouzdro.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top