Týdenní plán od 3. do 7. května 2010

Čtení

 • Na louce
 • čítanka str. 12-17

Psaní

 • opis a přepis z čítanky a z tabule

Matematika

 • PS str. 15-17
 • sčítání a odčítání bez přechodu desítky
 • slovní úlohy

Prvouka

 • PS str. 41 a 42
 • dny v týdnu, měsíce
 • svátek a narozeniny

Pracovní vyučování

 • obkreslování podle šablony

Výtvarná výchova

 • výtvarná dílna pana Hrubého

Hudební výchova

 • nácvik písně Školníkovy myši

Tělesná výchova

 • hod
 • manipulace s míčem
 • přeskoky přes švihadlo

Doplňující informace pro rodiče

 • Čtení pro kamarády si děti musí připravit. Raději menší část, ale dobře zvládnutá. Tento týden čteme v pořadí: Anuška, Pavlík, Míša, Kristýnka a Honzík.
 • Děkuji všem rodičům za přípravu kostýmů na divadlo. První generálka proběhla úspěšně, dětem se práce daří. Někteří ale ještě text musí docvičit.
 • Pokud bude hezké počasí, budeme v tělocviku cvičit venku. Dejte, prosím, dětem tenisky.
 • Stále procvičujeme sčítání a odčítání do 10.
 • Zapisujeme si domácí úkoly do úkolníčků.
 • V úterý půjdeme do výtvarné dílny pana Hrubého. Děti si do školy přinesou jen pouzdro, svačinu a papuče. Poplatek 20 Kč na tuto akci některé děti ještě namají uhrazen.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top