Týdenní plán od 10. do 14. května 2010

Čtení

 • Co se děje u vody
 • čítanka str. 18-23

Psaní

 • opis, přepis, diktát

Matematika

 • PS str. 18-20
 • jednotky délky, měření

Prvouka

 • PS str. 44
 • měsíce, roční období
 • opakování učiva o domácích a hospodářských zvířatech
 • opakování druhů ovoce a zeleniny

Pracovní vyučování

 • určování vlastností materiálů

Výtvarná výchova

 • ilustrace k pohádce

Hudební výchova

 • nácvik písně Když jde malý bobr spát

Tělesná výchova

 • běh

Doplňující informace pro rodiče

 • Čtení pro kamarády v pořadí: Anuška, Eliška, Klárka Návratová, Anetka a Patrik.
 • V pondělí proběhne focení tříd.
 • Kontrolujte dětem úkolníčky každý den, zbytečně zapomínají napsat domácí úkoly.
 • 19. května od 15.30 do 17.30  třídní schůzka.
Back To Top