Týdenní plán od 26. do 30. dubna 2010

Čtení

 • Slabikář str. 94-95
 • Jsme žáci, umíme ohodnotit sebe i kamarády
 • Čítanka str. 6-11

Psaní

 • docvičování do sešitů formátu A5 s pomocnými linkami
 • opis, přepis, diktát

Matematika

 • PS str. 13-15
 • sčítání do 20 bez přechodu desítky
 • procvičování sčítání a odčítání do 10
 • slovní úlohy

Prvouka

 • PS str. 39-40
 • domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata
 • práce na zahrádce, zelenina

Pracovní vyučování

 • překládání, skládání, stříhání

Výtvarná výchova

 • hospodářská zvířata a jejich mláďata – malba, využití vlastností barev

Hudební výchova

 • hudební hry
 • poslech hudební ukázky

Tělesná výchova

 • přeskok
 • manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí si rozdáme nové čítanky, které je nutno co nejdříve obalit. Na konci školního roku je budou děti vracet. Za poškození bude nutno zaplatit adekvátní část z pořizovací ceny (109 Kč).
 • Čtení z čítanky je zaměřeno na docvičování techniky čtení (správnost, porozumění) a na plynulost, výraz, frázování a přiměřenou rychlost.
 • Slabikář dětem zůstane na památku.
 • Pokračujeme ve čtení pro kamarády, trénujeme pohádku.
 • Psát budeme do sešitů formátu A5 s pomocnými linkami.
 • Začneme se společně učit zapisovat domácí úkoly do úkolníčků (dětem rozdám).

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top