Týdenní plán od 3. do 7. června 2013

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Orientace v textu, rozlišování řádků, vět, odstavců
 • Správná výslovnost při čtení
 • Čítanka str. 12-18

Psaní

 • Psaní podle zadaného úkolu
 • Opis, přepis, diktát
 • Písanka str. 6, 10, 11, 14 a 15

Matematika

 • Litr
 • Procvičování sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • Vztahy o několik méně
 • PSstr. 24-27

Prvouka

 • Orientace v čase – upevňování poznávání hodin, částí dne
 • Léto – letní proměny v přírodě
 • PS str. 72-74

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Náš výlet – kresba

Hudební výchova

 • Písničky na výlet – procvičování

Tělesná výchova

 • Školní výlet

Doplňující informace pro rodiče

 • 4. 6. – školní výlet do Úvalna na rozhlednu, podrobnosti na EL-CE.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top