Týdenní plán od 27. do 31. května 2013

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Vypravování obsahu přečteného
 • Čítanka

Psaní

 • Psaní podle zadání
 • Sebekontrola
 • Písanka str. 6-10

Matematika

 • Vztahy o několik více, o několik méně
 • Sčítání a odčítání do 20
 • Geometrické tvary
 • PS str. 22-23

Prvouka

 • Čas – procvičování poznávání hodin
 • Vlast – místo,kde žijeme
 • Jdeme do divadla
 • PS str. 61, 62 a 64

Pracovní vyučování

 • Úklid výrobků ze stavebnice

Výtvarná výchova

 • Zážitky z divadelního přestavení – kresba

Hudební výchova

 • Nácvik písně Okoř

Tělesná výchova

 • Běh, hod, skok

Doplňující informace pro rodiče

 • 28. 5. – divadelní představení v Opavě. Pojedeme po první vyučovací hodině. Děti si přinesou do školy pouze papuče, svačinu, čip do jídelny.. Prosím o vhodné olečení dětí.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top