Týdenní plán od 10. do 14. června 2013

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Čtení delších textů
 • Dramatizace příběhu
 • Čítanka str. 19-26

Psaní

 • Dodržování tvarů a velikosti písmen
 • Písanka str. 12, 18, 19,20

Matematika

 • Kilogram
 • Vztahy o několik více, o několik méně
 • Slovní úlohy
 • PS str. 28, 29

Prvouka

 • Letní proměny v přírodě
 • Léto na zahradě a v lese
 • Procvičování poznávání hodin

Pracovní vyučování

 • Bezpečnost při práci s různými nástroji

Výtvarná výchova

 • Kresba

Hudební výchova

 • Nácvik písně Rodné údolí

Tělesná výchova

 • Běh, skok z místa, leh-sed, přeskok švihadla

Doplňující informace pro rodiče

 • V případě příznivého počasí pojedeme ve čtvrtek 13. června na školní výlet. Upřesním na EL-CE.
 • Prosím o úhradu částky na pracovní sešity do druhého ročníku.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top