Týdenní plán od 3. 6. do 7. 6.

 • 4. A
 • 895× přečteno

Český jazyk

 • Souvětí
 • Větný rozbor
 • Četba ukázek – rozbor

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů

Anglický jazyk

 • It´s Amanda´s clock / přivlastňování/
 • Reading
 • Clive the Caveman
 • Poslechová cvičení

Informatika

 • Multimediální využití PC

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Jednotky obsahu
 • Osová souměrnost

Vlastivěda

 • J. A. Komenský
 • Marie – Terezie
 • Josef II.

Přírodověda

 • Rostliny a živočichové potoků a řek

Pracovní činnosti

 • Prostorová práce

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Poslech ukázek
 • Písně s doprovodem

Tělesná výchova

 • Měření výkonnosti
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 4. 6. a ve středu 5. 6. zkrácená výuka – 4 vyučovací hodiny.

Taťána Hazuchová, tř. uč.

Back To Top