Týdenní plán od 10.6. do 14.6.

 • 4. A
 • 849× přečteno

Český jazyk

 • Opakování – stavba slova
 • Opakování – mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
 • Zápisy do čtenářského sešitu
 • Muzeum Štramberk

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů

Anglický jazyk

 • Opakování slovesa být x mít
 • Work, wear, drive
 • Activity games

Matematika

 • Obsah a obvod – výpočty
 • Slovní úlohy
 • Zlomky – výpočty zpaměti

Informatika

 • Nevyučuje se

Vlastivěda

 • 1. polovina 20. století – 1. a 2. světová válka
 • Návštěva hradu Hukvaldy

Přírodověda

 • Rostliny a živočichové potoků a řek

Pracovní činnosti

 • Dokončení – krabička

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací

Hudební výchova

 • Poslech ukázek – různé hudební styly a žánry
 • Písně s doprovodem

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

Středa 12. 6. a čtvrtek 13. 6. – školní výlet.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top