Týdenní plán od 27. 5. do 31. 5.

 • 4. A
 • 871× přečteno

Český jazyk

 • Souvětí
 • Procvičování pravopisných jevů / koncovky podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem/
 • Dramatizace pohádky ve skupinách – loutkové divadlo

Český jazyk – sloh

 • Inzerát

Anglický jazyk

 • People at work /slovní zásoba povolání/
 • Sing the song /Johnny is a postman/
 • 3. os. sloves play, like, have got/
 • Poslechová cvičení

Matematika

 • Zlomky
 • Řešení slovních úloh
 • Síť krychle a kvádru

Informatika

 • Úprava písma s pohádkou
 • Psani ZAV

Vlastivěda

 • 30. letá válka
 • Marie – Terezie
 • Josef II.
 • Miniprojekt

Přírodověda

 • Ekosystém rybník – dokončení

Pracovní činnosti

 • Loutkové divadlo

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací

Hudební výchova

 • Hudební styly a žánry
 • Písně s doprovodem

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 31. 5. jedeme na výlet do Krnova /Cvilín, rozhledna, Šelenburk, terčový závod v přírodě/. Bližší informace písemně.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top