Týdenní plán od 3. 6. do 7. 6.

Český jazyk

 • Opakování párových souhlásek
 • Řazení slov podle abecedy

Čtení

 • Čtení na pokračování Mravenečkova dobrodružství
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Písanka str. 6

Matematika

 • Procvičování násobilky 2, 3, 4,
 • Sčítání a odčítání do 100

Prvouka

 • Přírodní společenství
 • Ps str. 67, 68

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se – školní výlet

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – školní výlet

Hudební výchova

 • Návštěva divadelního vystoupení  v MŠ

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50m s nízkým startem
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

V úterý a  ve středu jsme na školním výletě v Příboře.

                                          Grčková L. tř. uč.

Back To Top