Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6.

Český jazyk

 • Řazení slov podle abecedy
 • Slovní druhy
 • Procvičování párových souhlásek

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním
 • Četba na pokračování

Psaní

 • Písanka str. 7-8

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2, 3, 4
 • Násobení 5

Prvouka

 • PS str. 67 – 68

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50m
 • Vytrvalý běh do 10 minut – prokládáný chůzí
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu píšeme kontrolní práci z Ma, ve čtvrtek z Jč.

                                     Grčková L. tř. uč.

Back To Top