Týdenní plán od 3. 5. do 7. 5.

Český jazyk

 • Grafická stavba věty
 • Procvičování vě, vje, mě, mně,

Český jazyk – sloh

 • Zpráva

Anglický jazyk

 • Slovíčka 6/A
 • Přivlastňovací pád
 • Přítomný průběhový čas – koncovka -ing
 • PS str. 54-55

Matematika

 • Nás. a děl. des. čísel přirozeným číslem
 • Procvičování jednotek obsahu, času

Vlastivěda

 • Severní Morava a Slezsko

Přírodověda

 • Jednoduché stroje – páka, kladka, kladkostroj

Pracovní činnosti

 • Vycházka – osázené zahrádky

Výtvarná výchova

 • Fronta na zmrzlinu

Hudební výchova

 • A. Dvořák
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Nácvik odrazu – skok vysoký, daleký
 • Závodivé a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 Žáci začínají mezi sebou používat velmi neslušné výrazy,

 prosím o domluvu.          Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top