Týdenní plán od 26. 4. do 30. 4.

Český jazyk

 • Stavba věty – podmět, přísudek, přívlastek
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Popis věci

Anglický jazyk

 • Opakování slovíček
 • Používání must
 • Projekt Náš dům, Naše Město

Matematika

 • Násobení desetinných čísel
 • Slovní úlohy
 • Ge: jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Českomoravská vrchovina

Přírodověda

 • Člověk a technika

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Linoryt

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Četba z knihy Pohádky paní hudby

Tělesná výchova

 • Střídání běhu s rychlou chůzí
 • Přeskoky přes švihadlo
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

                        Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top