Týdenní plán od 3. 5. do 7. 5. 2021

Český jazyk

 • Základní skladební dvojice
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Procvičování koncovek podstatných jmen
 • str. 117-120

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek nahlas i potichu
 • Lv – četba vlastní knihy

Anglický jazyk

 • Johnny is a postman

Matematika

 • Procvičování učiva se zlomky
 • str. 34-35
 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • str. 43-44

Vlastivěda

 • Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad
 • Vladislav Jagellonský
 • str. 46-47, PS str. 24

Přírodověda

 • Ekosystém rybník
 • Živočichové rybníků
 • str. 75

Informatika

 • Metody a nástroje vyhledávání informací

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – origami dle návodu

Výtvarná výchova

 • Design a estetika předmětů denní potřeby

Hudební výchova

 • Pochod a ukolébavka – poslech (odkazy)

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden probíhá distanční výuka. Děti se pravidelně účastní online hodin, plní úkoly na Edupage v termínu.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Jiné
Koncovky podst. jm. Napiš zlomek Zopakuj si Ekosystém rybník Hv – pochody
Shoda – rod stř. Najdi shodu Jiří z Poděbrad – video Rybník – video Hv – ukolébavky
Shoda – rod žen. Práskni krtka Jiří z Poděbrad  Rybník – živočichové
Zákl. skl. dvojice Zlomky – sl. úlohy Jagellonci Rybník – kvíz
Přiřaď správně Vypočítej Jagellonci – video

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top