Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Koncovky podst. jmen

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby, zvířete
 • Lv – dramatizace

Anglický jazyk

 • Describing people´s things

Matematika

 • Zlomky
 • Průměr, str. 38-39
 • G – jednotky obsahu, str. 36-37

Vlastivěda

 • Jagellonci
 • Nástup Habsburků
 • str. 48-51, PS str. 25

Přírodověda

 • Ekosystém potok, řeka – rostliny
 • str. 56-59

Informatika

 • Multimediální využití počítače

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Dětská operka

Tělesná výchova

 • Hod míčkem, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden probíhá prezenční výuka. Zkontrolujte, prosím, dětem všechny pomůcky .

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Jiné
Rod stř. + žen. Průměr Tekoucí voda – video Jagellonci Trénuj značky
Rod muž. Vypočítej Potok, řeka – video Opakuj Dopr. testy
Doplň správně Zlomky Ekosystém potok, řeka Kutnohor. havíři
Koncovky podst. jm. Obsah čtverce Habsburkové – video
Obsah obdélníku Habsburkové

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top