Týdenní plán od 26. 4. do 30. 4. 2021

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Procvičování koncovek podst. jmen
 • Slovní druhy
 • str. 115-117

Český jazyk – sloh

 • Stylizace a kompozice dopisu
 • LV – referáty o knize

Anglický jazyk

 • My daily routine, my activities

Matematika

 • Zlomky
 • Procvičování učiva o zlomcích
 • str. 17, 32-34, PS str. 29

Vlastivěda

 • Jan Žižka, husité
 • Ladislav Pohrobek
 • str. 42-46, PS str. 24

Přírodověda

 • Ekosystém lidských obydlí – opakování (test)
 • Ekosystém rybník – rostliny
 • str. 72-74

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem a kartonem

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Písničky o ježibabách

Tělesná výchova

 • Vycházka, tělovýchovné chvilky

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden se opět učíme prezenčně, děti budou mít věci dle rozvrhu a také všechny potřebné pomůcky a potřeby.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Jiné
Rozliš VJ/S Správně přesuň Husité – video Ekosystém rybník Cyklista
Podmět a přísudek Napiš zlomek Opakování Rybník – video Trénuj značky
Vzorce souvětí Zlomky – trénuj Doba pohusitská Rybník – rostliny Dopr. testy
Podmět a přísudek 2 Práskni krtka Jiří z Poděbrad Rybník – živočichové
Druhy slov Zlomky – počítej Únikovka

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top