Týdenní plán od 3. 5. do 7. 5. 2021

Český jazyk

 • Slovní druhy – výčet
 • Opakování probraných slovních druhů – podst. jména, přídav. jména, slovesa
 • Vyvození předložek

Čtení

 • Čtení pověstí
 • Mimočítanková četba
 • Prezentace přečtených knih – čtenářská soutěž

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Opakování násobení a dělení 2
 • Procvičování násobení a dělení 3
 • Opakování g. tvarů a těles, rýsování úseček, přímek dle zadání

Prvouka

 • Domácí ptáci

Pracovní vyučování

 • Otiskování

Výtvarná výchova

 • Malba temperami

Hudební výchova

 • Notový zápis
 • Poslech: Vyletěl holoubek
 • Hra písně na Bobotubes, zvonkohru

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 1. Tento týden probíhá výuka prezenčně dle běžného rozvrhu hodin. Páté hodiny jsou z organizačních důvodů stravování v jídelně zkráceny (konec místo v 12:20 v 12:05) a čtvrté naopak prodlouženy (konec místo v 11:25 v 11:35).
 2. Děti si zpátky do školy přinesou geometrické sešity, fólie, tabulky, kartičky s násobilkou 3 a kartičky na slovní druhy + běžné pomůcky, učebnice a prac. sešity.
 3. Děti budou mít také chirurgickou roušku + náhradní v aktovce.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Předložky Docvičování dělení 3 s kontrolou Domácí ptáci – video
Najdi předložky Procvičování dělení 3 na čas Hospodářská zvířata a domácí ptáci
Opakování probraných sl. druhů Geometrické tvary a tělesa Pohádka o kohoutkovi a slepičce

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top