Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021

Pondělí

 • ČJ – opakování probraných slovních druhů + vyvození spojek – str. 95
 • M – opakování násobení a dělení č. 2,3 – fólie sloupec 9 si uděláme na online hodině,  + sloupec 10 si děti vypracují samostatně doma
 • PRV – opakování domácích ptáků  – uč. str. 54, 55 + prac. sešit na str. 64, 65 část vypracujeme na online hodině. V prac. seš. na str. 64 cvičení 1 si děti udělají doma (kreslení obrázků k jarním měsícům).
 • ČT – Pověsti str. 53

Úterý

 • ČJ – spojky str. 95
 • M – vyvození násobení 4 – str. 27/1,2
 • Písanka – str. 19/5 řádků
 • Pověsti – str. 21/větší polovina strany

Středa

 • ČJ – opakování probraných slovních druhů + str. 95/2 (5 vět) si děti doplní a přepíší do ČJ – D
 • M – str. 27/3,4,5
 • PRV – kontrola DÚ v prac. sešitě na str. 64/1
 • Pověsti str. 21 /zbytek strany + str. 23

Čtvrtek

 • ČJ – uč. str. 96 seznámení s ostatními slovními druhy
 • M – G – opakování rýsování úseček, přímek, vyznačování bodů, které na nich leží a neleží, třídění tvarů a těles
 • Písanka – str. 19/zbytek strany
 • Pověsti str. 60/polovina strany

Pátek

 • ČJ – opakování všech slovních druhů
 • M – opakování počítání do 100 a násobení 4 +  děti si vypracují samostatně na fólii sloupec 11 (nás. a děl. 2,3)
 • PRV – opakování domácích ptáků
 • Pověsti str. 60, 62

Informace pro rodiče

 1. Tento týden se učíme on-line, děti se přihlašují do Teams v obvyklých časech až na úterý a pátek. V úterý bude 1. skupina rozptýlena do dalších 3 skupin a v pátek bude naopak 4. skupina rozdělena do prvních tří skupin. Podrobně vše rozepíšu na EDUPAGE.
 2. Děti doma vypracovávají vše, co je v plánu podtrženo a označeno tučně, rodiče vše zasílají denně na Messenger nebo Edupage do 14 hodin.
 3. Kdo se na online výuku nepřihlásí (lékař, nemoc..), vypracuje vše , co je v týdenním plánu k danému dnu vypsané (i nepodtržené).
 4. Nezapomínejte na procvičování prostřednictvím odkazů – viz níže, jsou při distanční výuce důležitou součástí docvičování učiva!
 5. Velmi děkuji rodičům dětí soutěžících ve Zlatém listu za pomoc při vypracovávání zadání. Prosím o jejich zaslání ve čtvrtek, abych mohla vše zkompletovat, doplnit o školní práce a odeslat. 

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Spojky Násobení 4 Domácí ptáci
Najdi spojku Násobky 4 Hospodářská zvířata – co nám dávají
Doplň spojku Procvičování násobení 4 Zvířecí rodiny
Najdi spojku II Počítání do 100 – opakování Když jsem já sloužil

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top