Týdenní plán od 26. 4. do 30. 4. 2021

Pondělí

 • ČJ – Slovesa: uč. str. 92/1, 92/2 – vyvodíme společně na online hodině + opakování podstatných jmen a přídavných jmen
 • M str. 24/8,9 na online hodině a procvičování násobení 3 ve cv. 1,3
 • PRV – opakujeme hospodářská zvířata v učebnici na str. 52, 53 + děti si doma vypracují v prac. seš. str. 60
 • Čtení Pověstí – str. 14
 • Písanka – str. 14

Úterý

 • ČJ – Slovesa – str. 93/3,4,5 ústně na online hodině
 • M – Dělení 3 – vyvození na online hodině, str. 25/1,2 + děti si doma samostatně vypracují na str. 24/1 do M – D
 • Čtení Pověstí – str. 21/větší polovina
 • Písanka str. 15

Středa

 • ČJ – uč. str. 93/6,7 + děti si doma samostatně vypracují cvičení 5/pouze doplní a opíší
 • M – str. 25/3,4, 5
 • Čtení Pověstí – str.21/zbytek + str. 23
 • PRV – opakování hospodářských zvířat v uč. na str. 52, 53 + děti si doma dokončí v prac. seš. str. 61

Čtvrtek

 • ČJ – opakování sloves
 • M – G rýsování přímek, úseček (měření, rýsování s přesností na mm), převody z cm na mm a naopak
 • Čtení Pověstí str. 27/polovina
 • Písanka – str. 16/6 řádků 

Pátek

 • ČJ – opakování probraných slovních druhů + výčet všech deseti
 • M – opakování násobení a dělení 2 + procvičování násobení a dělení 3 také počítání do 100
 • PRV – opakování hospodářských zvířat
 • Písanka str. 16/ zbytek strany
 • Čtení Pověstí str. 27/zbytek + str. 29

 

Informace pro rodiče

 1.  Tento týden probíhá výuka opět online – děti se přihlašují v obvyklých časech do TEAMS.
 2. Děti doma vypracovávají vše, co je v plánu podtrženo a označeno tučně, rodiče vše zasílají denně na Messenger nebo Edupage do 14 hodin.
 3. Kdo se na online výuku nepřihlásí (lékař, nemoc..), vypracuje vše , co je v týdenním plánu k danému dnu vypsané (i nepodtržené).
 4. Nezapomínejte na procvičování prostřednictvím odkazů – viz níže, jsou při distanční výuce důležitou součástí docvičování učiva!
 5. Od pátku 30. 4.  do neděle 2. 5. proběhne na Krtečkově studánce akce rodičů s dětmi: Putování s čarodějkou Agátou – viz web školy – na hojnou účast se těší všechny čarodějnice a čarodějové naší školy! Vše ještě upřesním na EDUPAGE. 

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika                                Počítání do 100 Prvouka
Slovesa Násobení 3 – procvičování Hospodářská zvířata
Najdi slovesa Násobení 3 – bludiště Křížovka – hospodářská zvířata
Doplňování sloves Dělení 3 Třídění zvířat
Třídění slovních druhů Násobení a dělení 3 Jak odletěly čarodějnice – pohádka

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top