Týdenní plán od 3. 3. do 7. 3.

Český jazyk

 • Pravopis přídavných jmen tvrdých, měkkých
 • Přídavná jména přivlastňovací uč. str. 102 – 106
 • Koncovky podstatných jmen – PC – výukové programy

Český jazyk – sloh, Lv

 • Zdroj informací – výpisek, výklad
 • Čtení s porozuměním – orientace v textu – čítanka str. 144 J. Melíšek

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Desetinná čísla a zlomky – procvičování uč. M/3 str. 3-4
 • G – porovnávání úhlů, osa úhlu uč. M/3 str. 6,7

Vlastivěda

 • Evropská unie – opakování
 • Sousední státy ČR – Německo – uč. str. 27-30, PC – výukové programy
 • Pracovní listy – 7 B, 8 A, B

Přírodověda

 • Oběhová soustava – opakování
 • Trávící a vylučovací soustava – uč. str. 60 -62, PC – výuk. programy

Pracovní činnosti

 • Vyšívání – pokračování

Výtvarná výchova

 • Prostorové tvoření (skupinová práce) – pokračování

Hudební výchova

 • Karaoke – zpěv, pohybové ztvárnění, hudební doprovod
 • Ukázka lidových tanců – PC

Tělesná výchova

 • Gymnastika – přeskoky: skrčka, roznožka
 • Volejbal – základy

Informatika

 • Word, Power Point – práce s textem a obrázkem – návrh na plakát – prezentace

Doplňující informace pro rodiče

Dbejte na pravidelnou přípravu dítěte do výuky, kontrolujte domácí úkoly. Využívejte odkazy na procvičování učiva – zde v plánu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

 Český jazyk

 Matematika

 Vlastivěda

 Přírodověda

 Přídavná jména – druhy  Jednotky času  Evropské pexeso – EU  Oběhová soustava
 Přídavná j. přivlastňovací  Zaokrouhlování deset. č.  Německo  Trávící soustava
 Koncovky podst. jmen Sčítání desetinných č.   Evropská unie – test  Člověk – kvíz
 Shoda přís. s podmětem  Odčítání desetin. čísel  Hry – logika  Logika-zábava
Back To Top