Týdenní plán od 17. 3. do 21. 3.

Český jazyk

 • Zájmena – druhy uč. str. 108 – 112
 • Koncovky podstatných a přídavných jmen – PC (výukové programy)

Český jazyk – Lv, sloh

 • Orientační prvky v textu, čtení vyhledávací
 • Audio poslech, výtvarný doprovod
 • Čtenářská dílna
 • Oznámení – uč. str. 125

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Zlomky – procvičování, uč, str. 5, 6 PC – výukové programy
 • Aritmetický průměr – uč. str. 8 – 10
 • G – osově souměrné útvary – uč. str. 11

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR – opakování : Německo, Rakousko
 • Slovensko, Polsko – uč. str. 34 – 39, PL – 10 A – 11 B

Přírodověda

 • Opakování: trávící a vylučovací soustava
 • Nervová soustava – uč. str. 64, 65 PC

Pracovní činnosti

 • Výroba velikonočního přání

Výtvarná výchova

 • Prostorová tvorba – pokračování

Hudební výchova

 • Zpěv vybrané lidové písně nebo písně z pohádky
 • Pohybový doprovod

Tělesná výchova

 • Gymnastika – záchrana a dopomoc – přeskoky
 • Sportovní a pohybové hry

Informatika

 • Kopírování a vkládání textu

 

Doplňující informace pro rodiče

Dbejte na domácí přípravu dětí, včetně písemných úkolů (úprava), kontrolujte pomůcky – pravítka (rovné, trojúhelník s ryskou), kružítko, tužky(ostrouhané), úhloměr, folie, psací potřeby, lenochy, obaly a stav sešitů i učebnic. Dokupte dětem sešity.

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Vlastivěda  Přírodověda
Stupňování příd. jmen  Zlomky – domino  Praha – čtení z mapy  Nervová soustava
Stupňování příd. j. 2  Zlomky  Slovensko  Smyslová ústrojí
Druhy zájmen  Aritmetický průměr  Polsko  Vylučovací soustava
Slovní druhy – kvíz  Větší x menší  Evropské pexeso  Trávící soustava
 Vyjmenovaná slova  Logika    Nervová soustava 2
Back To Top