Týdenní plán od 3. 12. do 7. 12. 2012

Český jazyk

 • Opakujeme psaní ú, ů, u ve slovech
 • Souhlásky tvrdé hy, chy
 • Učebnice str. 46, 47
 • Diktát na slova s ú, ů

Čtení

 • Čítanka str. 55 až 59

Psaní

 • Písanka str. 25 až 28

Matematika

 • Dokončíme pracovní sešit č.4
 • Začneme nový sešit č. 5 str. 1 až 4
 • Zopakujeme desítky a jednotky
 • Děti budou potřebovat peněženku na papírové peníze

Prvouka

 • Moje rodina
 • Učebnice str. 27 až 29
 • PS 29 až 31

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Betlém

Hudební výchova

 • Pantomima
 • Vánoční písně

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme plavat. Děti si vezmou do školy pouzdro.

V pátek 7. prosince je Pyžamový bál. Od 15 hodin mohou děti tancovat, soutěžit v doprovodu svých rodičů.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top