Týdenní plán od 10. 12. do 14. 12. 2012

Český jazyk

 • Další tvrdé souhlásky chy, ky, ry.
 • Učebnice str. 48 až 50.
 • Diktát slov na hy, hý.

Čtení

 • Čítanka str. 59 až 63.
 • Čtěte také vlastní knížku do čtenářského sešitu.

Psaní

 • Písanka str. 27 až 30.

Matematika

 • Čísla do 100.
 • Orientace na číselné ose.
 • Zápis čísel (diktát čísel).
 • Porovnávání čísel.
 • Rozklad čísel na desítky a jednotky.
 • Práce s penězi.

Prvouka

 • Domov, naše vlast.

Pracovní vyučování

 • Ozdoba na stromeček.

Výtvarná výchova

 • Betlém.

Hudební výchova

 • Nástroje melodické.
 • Vystoupení žáků v MŠ.

Tělesná výchova

 • Cvičení na lavičkách.

Doplňující informace pro rodiče

Budeme losovat kamaráda, kterému děti zakoupí dáreček pod stromeček na vánoční besídku.

S Vánočním příběhem budeme vystupovat v MŠ. Upřesním na EL -ce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top