Týdenní plán od 26. 11. do 30. 11. 2012

Český jazyk

 • Psaní u, ú, ů
 • Dvojhlásky au, ou
 • Učebnice str. 44, 45
 • Diktát str. 40, cv. 2

Čtení

 • Čítanka str. 51 až 53

Psaní

 • Písanka str. 22 až 27

Matematika

 •  Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • Trénujte rychlost, bez pomoci prstů

Prvouka

 • Moje rodina, příbuzenské vztahy
 • Učebnice str. 26, 27
 • PS str. 26, 27

Pracovní vyučování

 • Adventmí kalendář z kelímků

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu – kapesník

Hudební výchova

 • Koncert

Tělesná výchova

 • Cvičení na lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek koncert Škola písničkou – zdarma.

V pátek vystupujeme na náměstí, kostýmy si děti přinesou do školy. Bližší informace pošlu na lístečku.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top