Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2022

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Pravopis souhláskových skupin
 • Diktát

Český jazyk – sloh

 • Prosté sdělení

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • Jednotky hmotnosti
 • Slovní úlohy
 • G – čtverec, obdélník (vlastnosti uhlopříček)

Vlastivěda

 • Osvícenství
 • Tereziánské a josefovské reformy

Přírodověda

 • Rudy
 • Výroba železa

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Scratch

Pracovní činnosti

 • Odpadá (planetárium)

Výtvarná výchova

 • Barevný podzim

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Kánon

Tělesná výchova

 • Hod, posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 4. 10. jedeme do Ostravy.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top