Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2022

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Pravopis souhláskových skupin
 • Diktát
 • Umělecký text

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem
 • Jednotky hmotnosti
 • Slovní úlohy
 • G – trojúhelníky

Vlastivěda

 • Průmyslová revoluce
 • Národní obrození

Přírodověda

 • Energetické suroviny
 • Člověk a energie, elektrická energie
 • Elektrárny

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Scratch

Pracovní činnosti

 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Barevný podzim

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Hra na bobotubes
 • Základy hudební nauky

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Hod

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top