Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2022

Čtení

 • Slabiky a slova s E, É
 • Hláska a písmeno S, s
 • Obrázkové čtení vět
 • Skládání písmen ze složek
 • Živá abeceda str. 23-27

Psaní

 • Uvolňovací cviky – šikmá prohnutá čára, šikmá čára shora dolů
 • Základní hygienické návyky při psaní

Matematika

 • Znázorňování
 • Vyvození čísla 4
 • Sčítání v oboru čísel do 3
 • Psaní čísla 2
 • PS str. 24 – 28

Prvouka

 • Opakování škola
 • Podzim
 • PS str. 9-11

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablony, dotváření ( drak)

Výtvarná výchova

 • Různé druhy linií – listy.

Hudební výchova

 • Hudební hry
 • Nácvik písně Vyletěl si pyšný drak

Tělesná výchova

 • Hodina s trenéry – basketbal

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 3. 10. návštěva knihovny Krnov – informace na EduPage
 • Pravidelně kontrolujte pouzdra, trénujte skládání písmen a slabik ze složek

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO 
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Slabiky přečti a roztřiď Rozklad čísla 3 Podzim
Hláska a písmeno S Hlemýždí závody Podzimní plody
Hrajeme si s písmenky – S Sčítání do 3 Zvířata na podzim
Počáteční slabiky Tvoříme příklady Pexeso
Náhodné kolo Uspořádej čísla

 

Back To Top