Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov
 • Hláska a písmeno S, s, slabiky SA, SE
 • Obrázkové čtení vět
 • Skládání ze složek
 • Živá abeceda str. 28-31, Zdokonalujeme čtení str. 11-15

Psaní

 • Uvolňovací cviky
 • Základní hygienické návyky při psaní
 • Písanka str. 18 a 19 a další kresebné uvolňovací cviky

Matematika

 • Tvoření otázek a odpovědí
 • Porovnávání čísel
 • Sčítání v oboru čísel do 4
 • Nácvik psaní číslice 2
 • Vyvození odčítání
 • PS str. 28-30

Prvouka

 • Podzim – ovoce a zelenina
 • PS s. 12, 13

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – kaštany

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus

Hudební výchova

 • Hra na tělo, houslový klíč, hra na triangl – pomlka
 • Opakování písní
 • Nácvik: Vlaštovičko, leť

Tělesná výchova

 • Trenéři – basketbal

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí máme projektový den s iPady „Včelky“ – informace na EduPage
 • Pravidelně kontrolujte pouzdra, trénujte skládání písmen, slabik a slov ze složek
 • V úterý si děti přinesou kaštany na výrobu zvířátek

Kateřina Jalama,  třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Hláska a písmeno S Sčítání do 4 Podzim
Hrajeme si s písmenky – S Obrázkové počítání Ovoce a zelenina
Slož slovo Nauč se počítat! Počasí na podzim
Písmena a slabiky Číslice 0-10 Třídění – ovoce, zelenina
Písmena, slabiky slova – honička v bludišti Parašutisté – počítání pro šikulky Ovoce nebo zelenina? 
Pexeso  Pexeso +, – do 4
Back To Top