Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9.

Čtení

 • Procvičování čtení slov a vět se slabikami MA, MA, LA, LÁ
 • Hláska a písmeno E
 • Vymýšlení slov na dané písmenko – a, m, l, e
 • Obrázkové čtení vět
 • Skládání písmen ze složek
 • Živá abeceda str. 19-21

Psaní

 • Uvolňovací cviky
 • Základní hygienické návyky při psaní

Matematika

 • Znaménko +, pojem sčítání
 • Sčítání v oboru čísel do 3

Prvouka

 • Opakování učiva z tematického celku škola
 • Podzim

Pracovní vyučování

 • Trhání, vytrhávání, čistota pracovní plochy

Výtvarná výchova

 • Malování s kávou

Hudební výchova

 • Státní svátek

Tělesná výchova

 • Základní zásady bezpečného pohybu při TV
 • Překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

 1.  28. 9. Státní svátek
 2. Každý den kontrolujte pouzdra a denně trénujte písmena z ŽA nebo skládejte ze složek
 3. V pondělí 3.10. návštěva městské knihovny Krnov – informace na EduPage

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO 
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Urči počet slabik Rozklad čísla 3 Podzim
První hláska Porovnávání Podzimní plody
Hláska a písmeno E Sčítání do 3 Zvířata na podzim
Poznáváme E – video Akvárium Pexeso
Hrajeme si s písmenky – E Uspořádej čísla
Urči  první slabiku

 

Back To Top