Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2016

Český jazyk

 • Slovesa, podstatná jména, vlastní jména
 • Práce s osnovou
 • Psaní v písance 1
 • Plynulé čtení, recitace

Anglický jazyk

 • Unit 2 – At school
 • School things (školní potřeby)
 • What´s this (Co je to?)

Matematika

 • Násobilka 6, 7
 • Slovní úlohy
 • G – polopřímky opačné

Prvouka

 • Domov, obec
 • Významné budovy v obci

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Zachycení přírody – suché křídy

Hudební výchova

 • Zápis not
 • Píseň – Koulelo se koulelo
 • Opakování písní s pohybem

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz
 • Rozvoj rychlosti a obratnosti

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu jedeme na plavání – organizace jako obvykle.
 2. Procvičujte násobení a dělení – začínáme násobení 6 a 7.
 3. K procvičování učiva využívejte odkazy na týdenním plánu.
 4. Kdo ještě nemá uhrazeno plavání a 100 Kč na pomůcky do výtv. výchovy, nechť tak učiní co nejdříve.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Souvětí – vzorce Násobení 6 Test Jablíčko
Podstatná jména – rod Dělení 6 Bezpečně do školy 1 Drak
Párové souhl. uvnitř slov Násobky 6 Bezpečně do školy 2  
Řadíme podle abecedy Vyhledávání    
  Chytrý papoušek    
  Procvičuj si    
Back To Top