Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov b-p, d-t, ď-ť, h-ch
 • Písanka 1
 • Hlasité plynulé čtení

Anglický jazyk

 • Opakování: str.8 – školní potřeby 
  str. 9 – Can I borrow?

Matematika

 • Násobení a dělení číslem 8
 • Procvičování násobení a dělení 1 – 7
 • G – úsečka

Prvouka

 • Naše obec
 • Náš stát

Pracovní činnosti

 • Skládanky, vystřihovánky z papíru

Výtvarná výchova

 • Zachycení skutečnosti – rostliny

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel
 • Noty

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz
 • Kotoul vzad

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu jedeme na plavání. Organizace jako obvykle.
 2. Ve středu 12. 10. od 14.15 jste zváni do komunitního centra – informace v krátkých zprávách na webu školy.
 3. Doplaťte ještě plavání a 100 Kč na pomůcky do Vv (kdo jeětě nemá).
 4. Sledujte zprávy na Elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Párové souhlásky b-p Dělení 6 Domov Slož si mapu
Pár. souhl. d-t Procvičuj si s Minnie Mapa – značky Žabičky
Pár. souhl. ď-ť Násobení 7 Podzim Vrtulky – Pv
Pár. souhl. h-ch Procvičuj si s Pinocchiem    
Rozkvetlá louka Násobky 8    
       
Back To Top