Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2016

Český jazyk

 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Používání spojek
 • Plynulé čtení s porozuměním
 • Recitace

Anglický jazyk

 • Numbers 4 – 7

Matematika

 • Opakování násobení a dělení 1 – 5
 • Slovní úlohy o n –  více, o n – méně

Prvouka

 • Lidská práva a povinnosti
 • Škola – opakování

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Tempera, tuš – plody podzimu

Hudební výchova

 • Poslech I. Hurník
 • Píseň Boty, Veverka a kluk

Tělesná výchova

 • Pohybové a míčové hry
 • Švihadla

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pravidelně procvičujte s dětmi učivo, využívejte odkazů na plánu.
 2. Ve středu 28. 9. je státní svátek.
 3. Doplňte dětem pomůcky – desky na výkresy, složky na pracovní listy aj.
 4. Sledujte zprávy na Elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Souvětí Násobilka  Test  Jaro, léto …
Slovesa Večerníčkovy příklady    
Podstatná jména Pro pokročilé    
Párové souhlásky Sčítej do 100    
Doplň i, y Písemné sčítání    
Back To Top