Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2016

Čtení

 •  Opakování písmen S,L,M,P
 •  Hláska a písmeno A
 •  Slabiky SA, LA, MA, PA

 Psaní

 • Graf. cviky: ovál, klička, závitnice 

Matematika

 • Číselná řada 1 – 5
 • Porovnávání 1 – 5
 • Psaní číslice 3
 • Početní operace do 3

Prvouka

 • Opakování probrané kapitoly – Jsem školák a bezpečná cesta do školy
 • Podzim

Pracovní
vyučování

 • Mozaika – vytrhávání

Výtvarná
výchova

 • Zapouštění barev

Hudební
výchova

 • Zvuk x tón, rytmická cvičení, hudební hry

Tělesná
výchova

 • Manipulace s míčem, hod horním obloukem

Doplňující
informace pro rodiče

 1. Vybíráme stále ještě 800,- Kč na pracovní sešity +
  150,- Kč na SRPDŠ (jeden sourozenec ve škole).
 2. Prosím o stálý dohled nad přípravou žáka.
 3. Čtení je zadáváno každý den, prosím neompomínejte ho,
  i když se strana čte opakovaně i druhý den.
 4. Sbíráme vršky + baterie

Odkazy
k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka
Písmeno a, A Sčítání a odčítání do 3 Podzim

 Vladimíra
Dudková, třídní učitelka

Back To Top