Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2016

Čtení

 • Opakování písmena S,L
 • Upevnění znalosti tvarů písmena M
 • Vyvození P

Psaní

 • Psaní tvarových prvků: složený zátrh, ostrý obrat, závitnice, klička..

Matematika

 • Číselná řada 1 – 5
 • Porovnávání
 • Psaní číslic 1,2
 • Početní operace do 3

Prvouka

 • Opakování kapitoly –  Ve škole

Pracovní vyučování

 • Navlékání přírodnin

Výtvarná výchova

 • Zapouštění barev

Hudební výchova

 • Zvuk x tón

Tělesná výchova

 • Pohybové hry na rychlost, obratnost, postřeh

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí si děti přinesou jehlu s větším uchem a trochu přírodnin na navlékání (jeřabiny, šípky, čerstvé žaludy, brslen…).
 2. Ve středu je státní svátek.
 3. Prosím o stálý dohled nad přípravou vašeho prvňáčka do školy (pouzdra, sešity dle rozvrhu, pomůcky, domácí úkoly + pravidelné čtení…)
 4. Připomínám platbu 800,- Kč na pomůcky a PS.
 5. Nová platba 150,- Kč na SRPDŠ. Platí pouze jeden ze sourozenců navštěvujících naši školu.
 6. Sbíráme vršky a vybité baterie.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Písmeno M Číselná řada 1 – 5 Bezpečnost
Písmeno P Porovnávání

Dopravní značky

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top