Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2016

 

Český jazyk

 • Předpony a přípony
 • Vyjmenovaná slova a příbuzná

Český jazyk – sloh

 • Psaní adresy

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné násobení
 • Dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Geo – vzájemná poloha dvou přímek

Vlastivěda

 • Mapa, světové strany

Přírodověda

 • Horniny a nerosty
 • Dopravní značky

Pracovní činnosti

 • Strašidlo do zahrádky

Výtvarná výchova

 • Spojená hodina s prac. výchovou

Hudební výchova

 • Hudební nauka – dvoučtvrťový takt, nová písnička

Tělesná výchova

 • 5. 10. plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte přípravu žáků podle rozvrhu hodin.

Podle Elky zjistíte stav plateb dětí (SRPDŠ, Vv a Zav)

Do geometrie pentilka, dlouhé pravítko a hlavně trojúhelníkové pravítko s viditelnou ryskou, kružítko.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Vlastivěda  Dopravní výchova
Převody jednotek Procvičuj Procvičuj hrou
Písemné násobení Vyjmen. slova Podívej se Přírodověda
       
Angličtina      
Family      
Family2      
Simpson family      
Back To Top