Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2016

 

Český jazyk

 • Předložky a předpony
 • Procvičování psaní y/i 

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Dělení se zbytkem, slovní úlohy
 • Převody jednotek

Vlastivěda

 • Významné dny ČR, pověsti –  sv. Václav

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Noty a notová osnova, píseň Kde domov můj

Tělesná výchova

 • Posilování, míčové hry, překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

27. 9. Dopravní hřiště Krnov

28. 9. Státní svátek

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva 

 

Vlastivěda  Matematika  Angličtina
Pověst Opakuj Sloveso to be
    Alphabet1
    Hra
Back To Top