Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2016

 

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Alphabet

Matematika

 • Jednotky hmotnosti
 • G – úhlopříčky

Vlastivěda

 • Národní obrození

Přírodověda

 • Rudy
 • Výroba železa

Pracovní činnosti

 • Zhotovení makety budov

Výtvarná výchova

 • Vytváření morfologie při kresbě růstu rostlin

Hudební výchova

 • Hudební hra: otázka, odpověď
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh
 • Posilovací cviky

Odkazy k procvičování učiva

 

Vlastivěda Přírodověda Matematika Český jazyk  
Obrození Hádanky Převeď Rozlišuj  
Video Testík Procvičuj    
         
Angličtina         
Alphabet1        
Hra        
Členy        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top