Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2016

 

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se – státní svátek

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Jednotky délky
 • G – čtverec, obdélník, vlastnosti úhlopříček

Vlastivěda

 • Tereziánské a josefinské reformy

Přírodověda

 • Nerudní suroviny
 • Rudy

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – státní svátek

Hudební výchova

 • Kánon – Bejvávalo
 • Teče voda, teče

Tělesná výchova

 • Střídání běhu s chůzí
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 28. 9. je státní svátek (volno).

Odkazy k procvičování učiva

 

Matematika Český jazyk Vlastivěda Přírodověda Hud. vých.  
Převáděj Stavba slova Osvícenství Pročti si Zazpívej si  
Úhlopříčky Rozlišuj Opakuj Nerudní suroviny    
Délka   Křížovka      
Procvičuj          

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top