Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2016

 

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin, koncovky v příponách

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu, osnova

Anglický jazyk

 • Plurals

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 ciferným činitelem
 • G – Trojúhelníky

Vlastivěda

 • Kulturní život v 19. století

Přírodověda

 • Energetické suroviny

Pracovní činnosti

 • Zhotovení maket budov

Výtvarná výchova

 • Vytváření morfologie při kresbě růstu rostlin

Hudební výchova

 • Intonace 8. stoupně a spodního 5. stupně
 • Zpěv písní

Tělesná výchova

 • Hod, posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče

1. Opět zkontrolujte dětem pomůcky do vyučování – některým chybí nůžky nebo lepidlo.

2. Dbejte na přípravu do vyučování.

Odkazy k procvičování učiba

 

Matematika  Vlastivěda Přírodověda Český jazyk  
Násob Romantismus Hádanky Procvičuj  
Trojúhelník Křížovka   Doplň správně  
         
Angličtina         
Členy a, an        
Numbers        
Numbers        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top