Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2016

Čtení

 • Upevňování znalosti tvarů písmen S,s,L,l,M,m,P,p
 • ŽA str.44 – 50.

Psaní

 • Procvičování – ostrý obrat, pravotočivá a levotočivá závitnice.
 • Horní a dolní klička.

Matematika

 • Číselná řada a porovnávání čísel 1-5.
 • Psaní číslice 3.
 • Seznámení se sčítáním a odčítáním v oboru do 3.

Prvouka

 • Opakování (dopravní značky a bezpečnost).
 • Kalendář přírody – podzim – roční období.

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablony (pozimní motivy).
 • Následně vystřihování motivů z barevného papíru.

Výtvarná výchova

 • Koláž – Podzim: lepení vystřížených motivů na podklad.

Hudební výchova

 • Hra jednoduchých písniček na roury.
 • Písnička – Rybička maličká…

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem, držení jednoruč, obouruč, válení, hod.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí si děti přinesou čisté cvičební úbory.
 2. Denně skládejte a čtěte písmena velká, malá tiskací i psací.
 3. Kontrolujte pouzdro (ostrouhané pastelky a tužky).

Irena Santariusova, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Tygr Slabiky a písmena s P,p Opakuj – domino
Urči počet Poskládej obrázek Procvičuj značky

Text

Back To Top