Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2016

Čtení

 • Vyvození hlásky a písmene P, p
 • Shrnutí učiva – upevňování znalosti tvaru písmene M, L, S.
 • Vyprávění a dramatizace pohádky.

Psaní

 • Cviky: dolní a  horní zátrh, prodloužený horní zátrh, vlnka.

Matematika

 • Číselná řada do 5, pojmy – před, za, hned před, hned za.
 • Porovnávání čísel – více, méně, stejně.
 • Pořadí čísel.

Prvouka

 • Bezpečná cesta do školy
 • Semafór, některé dopravní značky, chování chodců.

Pracovní vyučování

 • Strom – otisky listů.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – státní svátek.

Hudební výchova

 • Písničky: Kočka leze dírou, Skákal pes.
 • Hra na roury.
 • Hudební hry: Otázka – odpověď.

Tělesná výchova

 • Držení a hod míče jednoruč, obouruč.

Doplňující informace pro rodiče

 1. 28. 9. 2016 – státní svátek. Děti mají volno.
 2. Rozvrh hodin je upraven a již se nebude měnit.
 3. Upevněte izolepou padající obaly na pracovních sešitech.
 4. Tento týden si děti vezmou cv. úbor na vyprání.
 5. Peníze na SRPDŠ posílejte po dětech. Dám vědět na Elce.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Opakuj číselnou řadu Slabiky s písmenem M Podzim
Opakuj porovnávání Hláska a písmeno P, p Chodec

Text

Back To Top