Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2016

Čtení

 • Úvod ke čtení slabik – vyvození hlásky a písmene A, O.
 • Skládáme a čteme první slabiky – SA, LA, MA, PA, SO, LO, MO, PO
 • ŽA str.51 – 58

Psaní

 • Cviky – malý a velký ovál, kapka.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 3. Nácvik psaní čísla 4.
 • Řešení slovních úloh na +,- do 3. Znázornění, výpočet a odpověď.
 • Orientace na číselné ose. PS str.16-18.

Prvouka

 • Podzim – les, sad, zahrada, pole

Pracovní vyučování

 • Mozaika – podzimní námět (vytrhávání, skládání barevného papíru)

Výtvarná výchova

 • Druhy linií – draci.

Hudební výchova

 • Hra na tělo, správné dýchání a správná výslovnost.

Tělesná výchova

 • Rytmizovaný pohyb, překážková dráha.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Denně trénujte čtení slabik ( několikrát čtěte, ale malou chvilku).
 2. Kontrolujte dětem pouzdro, aktovku a zda jsou obaly v pořádku atd.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Sčítání do 3 Hláska a písmeno A Ovoce a zelenina
Odčítání do 3 Hláska a písmeno O Pohádka – O Smolíčkovi

Text

Back To Top