Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2016

Český jazyk

 • Věta, druhy vět
 • Pořadí slov ve větě
 • Uč. str. 16-19
 • Sloh – Prosba, poděkování

Čtení

 • Recitace
 • Čtení podle rolí
 • Malý čtenář str. 27-31, Čítanka str. 16

Psaní

 • Fixace tvarů malých psacích písmen – h, k
 • Písanka str. 7 a 8

Matematika

 • Sčítání s přechodem desítky
 • Procvičování + a – do 20 bez přechodu desítky
 • PS str. 8-11
 • G – bod, přímá čára

Prvouka

 • Opakování – škola, dopravní prostředky, dopravní značky
 • Podzim

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Bramborová tiskátka

Hudební výchova

 • Nácvik písně Co to zvoní, co to cinká

Tělesná výchova

 • Závodivé hry
 • Cvičení v družstvech

Doplňující informace pro rodiče

 • 26. 9. – denně nosit pravítko.
 • 28. 9. – státní svátek.
 • 29. 9. – děti si přinesou přírodní materiál (šípky, kaštany, listy, brambory, malé dýně, šnečí ulity ..)
 • 30. 9. – děti si přinesou 2-3 brambory a malý nožík.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Pořadí slov ve větě Přičítání k 8 Podzim
Začátek a konec vět

Přičítání k 7

Tajenka
Spoj věty

Sčítání do 20

Seřaď značky
Věta oznamovací Počtář Dop. značky a prostř.
   

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top